LASTEN FYYSISET VALMIUDET

7.9.2016

Asiantuntijat huolissaan: Nykypäivän lapset eivät ole fyysisesti valmiita kouluun

Mudo opettaa lapsille ja aikuisille myös liikunnan perustaitoja ja vahvistaa niitä jokaisen yksilän tarpeen mukaisesti.

 

Asiantuntijat huolissaan: Nykypäivän lapset eivät ole fyysisesti valmiita kouluun

Lifestyle > Koti Julkaistu 05.09.2016 06:01

LINKKI UUTISEEN TÄSSÄ

 

Asiantuntijan mukaan vanhempien kilpailuhenkisyys ja älylaitteet heikentävät lasten fyysista suorituskykyä, mikä heijastuu osaltaan myös oppimiseen. Lehtikuva

 

Asiantuntijoiden mukaan liikunta olisi paras ratkaisu moniin oppimiskykyä heikentäviin ongelmiin. 

Yhä useammassa perheessä liikunnalliset leikit ovat vaihtuneet ruudun tuijottamiseen. Tällä ilmiöllä voi olla pidempikestoisia vaikutuksia kuin moni vanhempi on tullut ajatelleeksikaan. 

Loughboroughin yliopiston tutkimuksessa selvisi, että lasten fyysinen suorituskyky on nyt alhaisemmalla tasolla kuin koskaan aiemmin. Tasapainon ja koordinaatiokyvyn puutokset vaikeuttavat koulunkäyntiä ja heikentävät osaltaan oppimista. 

Vanhemmat eivät saisi kiiruhtaa lapsen kehitystä

Tutkimusta johtaneen tohtori Rebecca Duncombeen mukaan nykypäivän lapset eivät ole läheskään yhtä aktiivisia kuin heidän pitäisi olla. Lapsilla on tutkijan mukaan koulun alkaessa monia fyysisiä puutteita. 

Asiantuntijoiden mukaan vanhempien tulisi kannustaa lapsia liikkumaan. 

– Lapsen fyysisen kehityksen taso vaikuttaa hänen suorituskykyynsä suorittaa yksinkertaisia tehtäviä, kuten paikallaan istumista, kenkien sitomista ja lukemista.

Tutkijan mukaan selitys lasten suorituskyvyn heikkenemiseen voi löytyä liikunnan puutteen lisäksi myös kilpailukykyisistä vanhemmista. Vanhempien ei tulisi kiirehtiä esimerkiksi lapsen kävelemiseen opettelun kanssa, vaan antaa lapsen kehittää tasapainoaan ja voimaansa omaan tahtiin.  

 

Liikunta tehokas ja edullinen ratkaisu moneen ongelmaan 

Loughboroughin liikunnan ja terveystieteiden yksikön suorittamassa testissä selvisi, että lasten fyysinen suorituskyky ja akateeminen oppimiskyky paranivat huomattavasti, kun lapsille annettiin mahdollisuus liikkua ja parantaa heidän motorisia taitojaan.

Liikkuminen kehittää taitoja, joita tarvitaan myös lukemisen opettelussa. 

– Tämän päivän lapset liikkuvat vähemmän, kehittyvät hitaammin ja oppivat vähemmän. Meidän täytyy tehdä jotain radikaalia varmistaaksemme nyt ja tulevaisuudessa heidän fyysinen, psyykkinen ja emotionaalinen kehityksensä, professori Pat Preedy kertoo.

Testit osoittivat, että jopa 30 prosenttia lapsista kärsii ennen kouluun menoa lukihäiriöstä, motoristen toimintojen koordinaatiohäiriö dyspraksiasta ja aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriö ADHD:sta. Nämä asiat voitaisiin tutkijoiden mukaan parantaa yksikertaisesti lisäämällä lasten liikkumista.