HARRASTAJILLE

Tälle sivustolle on kerättä harrastajille tärkeitä tietoja harjoitteluun liittyen.
Saat hyviä vinkkejä harjoitteluun ja lisäksi ohjeita eri aihealueista.
Myös vyökoesuositukset ja opasvideoihin linkit on tuotu tänne.

This site is a collection of important information for enthusiasts related to training.
You will get good tips for training as well as instructions on various topics.
Belt test recommendations and links to guide videos are also brought here.

Miten toimimme harjoituksissa - ohjeita salikäyttäytymiseen

 • Olemme ajoissa harjoituksissa, kumarramme ohjaajalle ja jos myöhästymme niin reunalla odotamme lupaa siirtyä harjoituksiin.
 • Jos minulla on este, niin ilmoitan siitä ohjaajille.

Kumarrus on osoitus kunnioituksesta ja myös kiitos

 • Harjoitus aloitetaan ja lopetetaan kumarruksella.
 • Salin ovella tullessa ja lähtiessä tehdään kumarrus ohjaajan suuntaan. 

Puhtaus

 • Jalat ovat suihkunraikkaana salilla.
 • Harjoitusasu on aina puhdas ja siisti.
 • Ota korut pois tai teippaa ne ennen harjoituksia oman ja treenikaverisi turvallisuuden vuoksi.
 • Lyhyet kynnet eivät vahingoita itseämme ja kavereitamme.
 • Meillä ei ole meikkejä harjoituksissa sotkemassa omia ja kavereiden asuja. 

Käyttäydy ryhdikkäästi ja urheilullisesti

 • Liikumme reippaasti.
 • Matkapuhelinta käytämme muualla ja salissa se on hiljaa.
 • Seinät pysyvät pystyssä ilman nojailua.
 • Käytä asiallista kieltä, emme myöskään kiroile!
 • Me emme tupakoi tai käytä nuuskaa.

Harjoituksissa

 • Kuuntelemme mitä meille kerrotaan ja katsomme mitä meille näytetään.
 • Kunnioitan ja autan tarvittaessa harjoituskavereita.
 • Tärkeintä on että yrität parhaasi.

KIHAP  - kova huuto

 • Kun aloitetaan ja lopetetaan sekä käännöksissä.
 • Potkuissa erityisesti hyppypotkut ja ottelupotkuissa.
 • Murskauksessa aloitus/valmis suoritukseen sekä osuma ja lopetus.

How we work in exercises - instructions for indoor behavior

 • We are on time for rehearsals, bow to the instructor and if we are late then on the edge we are waiting for permission to move on to rehearsals.
 • If I have an obstacle, I will notify the instructors.

Bowing is a show of respect and also thank you

 • The exercise begins and ends with a bow.
 • When entering and leaving the hall door, a bow is made in the direction of the pilot.

Purity

 • The legs are shower-fresh in the gym.
 • The training outfit is always clean and tidy.
 • Take off the jewelry or tape it before training for your own safety and that of your training buddy.
 • Short nails do not harm ourselves and our friends.
 • We don’t have makeup in rehearsals to mess up our own and friends ’outfits.

Behave upright and sporty

 • We are moving briskly.
 • We use our mobile phone elsewhere and in the hall it is quiet.
 • The walls remain upright without leaning.
 • Use matter-of-fact language, we don’t swear either!
 • We do not smoke or use snuff.

In exercises

 • We listen to what is told to us and look at what is shown to us.
 • I respect and help my training friends if necessary.
 • The most important thing is that you try your best.

KIHAP - loud shout

 • When starting and ending both translations.
 • Kicks especially jump kicks and match kicks.
 • In crushing, start / finish and hit and stop.