SYYSKOKOUKSET PÄÄTÖKSET

16.12.2018

Sunnuntaina 16.12. pidettiin harjoitusten alussa Mudo ry Lohjan sääntömääräinen syyskokous.

Tässä on kokouksen merkittävimmät päätökset.

PÄÄTÖS: Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

PÄÄTÖS: Kokouskutsun mukainen työjärjestys hyväksyttiin kokoukselle.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetyt maksut, samat kuin vuonna 2018, vuodelle 2019.

-       Jäsenmaksu, jolla jäsenen perusoikeudet ja oikeuden osallistua harjoituksiin

o    alle 12 vuotiaille 140 €/vuosi

o    12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmilla 180 €/v.

-       Perhealennus samassa taloudessa asuville

o    2. ja 3. perheenjäsenille vähennetään 50 €/vuosi.

o    Perheen 4. ja useampi maksaa vain 50 €/vuosi jäsenmaksuna.

-       Lapsiharrastajan huoltajat 50 € jäsenmaksulla, joka ei sisällä oikeutta osallistua harjoituksiin

-       Kannattava henkilöjäsen 100 €/vuosi tai 1000 €/elinikä

-       Kannattava yritysjäsen 200 €/vuosi tai 2000 €/elinikä

PÄÄTÖS: valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vuodelle 2019

-       Puheenjohtaja, Timo Jansson  (*

-       Hallituksen jäseniksi valittiin Mika Ruotsalo, Mikael Lönnblad, Vera Hansper ja Vesa Suomalainen

Uusi hallitus järjestäytyy tarkemmin ensimmäisessa kokouksessaan.
*) Timo Jansson ilmoitti 17.12.2018 ettei olekaan käytettävissä hallituksessa henkilökohtaisin perustein.