11.-24.1.2022 RAJOITUKSET

7.1.2022

Kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet (2003 syntyneet ja nuoremmat) voivat osallistua toimintaan muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräystä jatketaan ajalle 11.-24.1.2022.

Rajoitukset jatkuvat muilta osin samansisältöisinä pois lukien se muutos, että nuorten harrastustoiminnan ikäraja lasketaan vuoteen 2003 ja sitä myöhemmin syntyneisiin.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Ikärajaa on siis nostettu niin, että uuden päätöksen mukaan kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa.