STATEMENT ABOUT VALUES

28.2.2022


Taekwondo seura Mudo tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Taekwondo club Mudo, a nonprofit organisation, strongly condemns Russia's attack on Ukraine.

Taekwondo seura Mudo tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.


Emme näe tälle hyökkäykselle tai Ukrainan alueiden valloitukselle mitään järjellistä tai muutenkaan perusteltua syytä. 

 

Ukraina on itsenäinen valtio ja tällä hetkellä Venäjä, Valko-Venäjän tuella, loukkaa vakavasti Ukrainan valtiollista suveriniteettia, sen alueita, hallintoa ja ennen kaikkea myös täysin tähän kaikkeen syyttömiä osapuolia kuten siviiliväestöä. 

 

Seurassamme on sen perustamisesta lähtien harjoitellut aina monista eri kansallisuuksista kotoisin olevia harrastajia. 
Ovemme tulevat aina jatkossakin olemaan avoinna kaikille halukkaille riippumatta siitä mistä he ovat kotoisin, uskonnosta, kansallisuudesta tai poliittisista / seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. 

 

Meille ovat jatkossakin tärkeitä arvoja yhteisöllisyys ja muiden huomioon ottaminen ja loistavan hengen ylläpito harjoitusten aikana, kuten myös vapaa-aikana jäsenistömme keskuudessa. 
Emmekä tule hyväksymään jäseniltämme minkäänlaista syrjintää esimerkiksi edellä mainittuihin aiheisiin liittyen. 

 

Meille Mudoon ovat aina tervetulleita mukaan kaikki halukkaat jotka sitoutuvat seuramme arvoihin. 

 

Mudo Ry

Taekwondo club Mudo, a nonprofit organisation, strongly condemns Russia's attack on Ukraine.


We see no rational or otherwise justified reason for the attack on the territories of Ukraine.

 

Ukraine is an independent state and Russia, with the support of Belarus, is seriously violating Ukraine's sovereignty, its territories, its administration and, above all, completely innocent parties including the civilian population.

 

Since its establishment, our organisation has always been practiced by enthusiasts from many different nationalities. Our doors will continue to be open to anyone, no matter where they come from, regardless of religion, nationality or political / sexual orientation.

 

Community values ​​and the consideration of others and the maintenance of a great spirit during the exercises will continue to be important to us, as well as in our free time among our members.
We will not condone any discrimination from our members, including the issues mentioned above.

 

We at Mudo always welcome anyone who is committed to the values ​​of our organisation.

 

Mudo Ry
Non profit association