Kamppailijan Tie

Mitä on Taekwondo ja Mudo?

Taekwondo on nykyaikainen kamppailu-urheilulaji ja tarkoittaa jalan ja käden tietä. Mudo on historiallinen korealainen termi joka tarkoittaa Taistelijan tietä tai Soturin tietä. ”Mu” tarkoittaa taistelua ja ”DO” tarkoittaa tietä, eli  moraalia ja elämänfilosofiaa kamppailulajeissa. Mu-Do on koreassa positiivissävytteinen käsite, joka edustaa korkeaa moraalia, hyvää fyysistä kuntoa sekä myötäelämisen taitoa.

Kuinka MUDO Taekwondo sai alkunsa?

70-luvun alussa korealainen Grandmaster Won-Sup Lim sai tehtäväkseen matkustaa pohjoismaihin opettamaan Taekwondoa – 1000 vuotta vanhaa korealaista kamppailulajia.

Tänä päivänä Taekwondoa harrastaa pohjoismaissa yli 40 000 ihmistä ja maailmanlaajuisesti jopa yli 70 miljoonaa ihmistä. Korealaisen mestarin poika, Kwanjangnim Ji-Pyo Lim, on vienyt perinnettä eteenpäin ja luonut modernin harjoittelumetodin MUDON – Taistelijan tien.

MUDO on vuodesta 2005 asti tarjonnut ihmisille mahdollisuuden laadukkaaseen, sisältörikkaaseen sekä tehokkaaseen harjoitteluun. MUDO perustuu tasapainoon modernin länsimaisen harjoittelumetodin, klassisen aasialaisen taistelulajin sekä itämaisen henkisen voimaharjoittelun välillä – Sisäisen voiman kautta löytyy ulkoinen voima.

Harjoittelu kehittää motoriikkaa, ketteryyttä, voimaa ja koordinaatiota sekä antaa iloisen mielen. Samalla sisäinen voima, keskittymiskyky sekä itsekuri kasvavat.

Lasten ohjaaminen tapahtuu ryhmissä. Pienryhmät mahdollistavat ohjaajan keskittymisen lapsiin yksilöinä jolloin oppiminen on lapselle helpompaa. Jokainen lapsi kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa.

MUDOn kaltainen järjestelmä on ainutkertainen koko kamppailulajien maailmassa. Yksilöllistä kehitystä tarvitseville lapsille tarjotaan henkilökohtaista opetusta.

Henkisen sisäisen voiman kasvattaminen, minäkuvan vahvistaminen, sosiaalisten suhteiden sekä taitojen vahvistaminen sekä fyysinen kehittyminen ovat tavoitteenamme lasten harjoittelussa. Taekwondon harjoittelemisen ohella lapsi oppii keskittymään. Koordinaation ja keskittymiskyvyn harjoittamisesta perinteisessä Taekwondotreenissä on tieteellisesti todistettu olevan suuri hyöty lapsen kehittymiselle ja oppimiselle koulussa (Elokuu 2011 – Tiede-lehti).

Erilaisten taekwondotekniikoiden, potkujen, lyöntien ja torjuntojen ohella opitaan kunnioittavaa asennetta opettajaa ja harjoituskaveria kohtaan.  Kaikkein tärkeintä on että meillä on harjoituksissa kivaa yhdessä!

MUDO Taekwondo tarjoaa lapsille:

Laatua – pienet ryhmät mahdollistavat yksilöllisen harjoittelun
Kehitystä – ainutlaatuinen opetusohjelma selkeine välitavoitteineen
Turvallisuutta – koulutettuja ohjaajia jotka antavat yksilöllistä opetusta nykyaikaisessa ja turvallisessa harjoitteluympäristössä.

4-6-vuotiaiden ryhmä:

Alle kouluikäisten lasten harjoituksissa opitaan Taekwondoa pääasiassa leikin ja mielikuvaharjoitteiden kautta. Leikin ja ilon lomassa harjoitellaan keskittymiskykyä, karkeamotorisia taitoja ja taekwondotekniikoita; potkuja, lyöntejä ja torjuntoja.
Tärkeä osa harjoittelua on opettaa lapsia kuuntelemaan, keskittymään ja osallistumaan ilma isää ja äitiä. Keskittyminen sujuu paremmin kun lapsella ei ole paikalla suurta yleisöä.

7-13-vuotiaiden ryhmä:

Koulunsa aloittaneet lapset ovat valmiimpia fyysiseen harjoitteluun. Notkeus, oman kehon tuntemus sekä tasapaino ovat treeniemme tärkeitä osa-alueita. Etenemme motoristen taitojen sekä taekwondotekniikoiden kehittämisessä ja harjoittelu on hienomotorisempaa. Fyysinen toteutus ei kuitenkaan edelleenkään ole ensisijaista, vaan tärkeintä on keskittyminen sekä oppiminen siihen että yrittää aina parhaansa.  Itseluottamus ja itsensä tunteminen kasvaa harjoittelun myötä.

14-18-vuotiaiden ryhmä:

Nuoret murrosikäiset ovat jo valmiita kovaankin fyysiseen harjoitteluun. Kun notkeus, oman kehon tuntemus sekä tasapaino ovat perusasioina hallussa teemme teknisesti haastavampia suorituksia. Fyysisen lihaksiston rooli on suurempi vartalon hallinnassa. Etenemme motoristen taitojen sekä taekwondotekniikoiden kehittämisessä enemmän ja harjoittelu on hienomotorisempaa. Fyysiselle kehittymiselle tulee suurempi rooli. Nopeuden ja voiman hyödyntämnen alkaa. Tämän ikäisillä odotetaan sitä yrittää aina parhaansa.  Itseluottamus ja itsensä tunteminen kasvaa harjoittelun myötä. Myös mahdollinen määtämuotoinen ja tavoitteellinen kilpaileminen alkaa tässä vaiheessa. Jokaiselle harrastajalle tehdään henkilökohtainen kehityssuunnitelma tavoitteineen harrastamisen tueksi.