Harjoittelu

Taekwondon Osa-alueet

 

Kjorugi - OTTELU / SPARRI

Kjorugi on kamppailua vastustajan kanssa. Parhaiten kjorugi tunnetaan taekwondon kilpaotteluna, jossa täyskontakti on sallittu. Ottelun tarkoituksena on saada pisteitä vastustajan panssariin kohdistuneista potkuista tai lyönneistä sekä päähän kohdistuneista potkuista. Pistekriteerit ovat osuman voima ja vaikutus vastustajaan. Täyskontaktista huolimatta vakavia tapaturmia sattuu harvoin.

Ottelu vaatii hyvää teknistä ja taktista osaamista. Hyödyllisiä ominaisuuksia ottelussa ovat mm. nopeus, kestävyys, voima ja rohkeus. Ottelussa käytettävät suojavarusteet ovat pääsuoja, rintapanssari, hammassuoja, sääri- ja käsivarsisuojat, hanskat ja alasuoja. Sinisessä panssarissa ottelevaa kutsutaan nimellä Chong (sininen) ja punaisessa panssarissa ottelevaa nimellä Hong (punainen). Turvallisuudesta ja ottelun kulusta vastaa keskustuomari. Pisteitä antavat neljä kulmatuomaria. Taekwondon kilpaottelu sai olympialajin statuksen vuonna 2000.

 

Poomsae - LIIKESARJAT

Poomsae tarkoittaa liikesarjoja, joiden avulla taekwondo-oppilaat voivat yksinään harjoitella kamppailua kuviteltuja vastustajia vastaan. Teknisen opetuksen lisäksi liikesarjojen liikkeet ja suunnat kuvastavat jotakin luontoon tai ihmisen ominaisuuksiin liittyvää asiaa. Liikesarjaharjoittelu kehittää tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkeiden sulavuutta.

Poomsae-harjoittelussa on tärkeää edetä askel kerrallaan, jotta kunkin liikesarjan merkitys avautuu ennen siirtymistä vaikeampaan. Värivöille on kahdeksan Taeguk-liikesarjaa ja mustavöisille yhdeksän Yudanja-liikesarjaa. Liikesarjoissa voi kilpailla harrastajatasolta aina MM-tasolle asti. Esimerkiksi ensimmäisen 1st Danin Mustanvyön tulee hallita kaikki kahdeksan värivöille tarkoitettua liikesarjaa hyvin.

 

Hosinsul - ITSEPUOLUSTUS

Hosinsul eli itsepuolustus kuuluu olennaisesti taekwondoon kilpa- ja kuntourheiluharjoittelun ohella. Parhaimmillaan hosinsul-taidot mahdollistavat puolustautumisen vahingoittamatta vastustajaa pahasti. Niiden harjoitteleminen on suotavaa sekä oman turvallisuuden, moraalisten seikkojen että Suomen lain kannalta.

Hosinsulin toimiminen riippuu kolmesta tekijästä. Ensin on kyettävä reagoimaan riittävän ajoissa ja oikealla tavalla. On säilytettävä harkintakyky ja taistelutahto. Toiseksi on pysyttävä tasapainossa. Taekwondotekniikat toimivat parhaiten pystyasennossa, pystystä on lisäksi helpoin suojata itseään ja juosta karkuun tarvittaessa. Vasta näiden perusasioiden jälkeen tulee kysymykseen tekniikoiden tekeminen. Tekniikoiden on oltava riittävän yksinkertaisia, nopeita ja tehokkaita, jotta ne toimisivat epäedullisissakin olosuhteissa.

 

Kyukpa - MURSKAUS

Kyukpa eli murskaus on menetelmä, jolla taekwondo-oppilas voi testata tekniikoidensa voimakkuutta. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puu ja tiilet. Yleisimmät murskauksessa käytettävät vartalon osat ovat nyrkki, kämmensyrjä, jalan ulkosyrjä, päkiä tai kantapää.

Murskauksen onnistuminen riippuu tekniikan nopeudesta, voimakkuudesta ja voiman oikesta suuntaamisesta. Vaikka isku olisi kuinka nopea ja voimakas, murskaus ei onnistu, ellei voima suuntaudu oikealla tavalla murskattavan kohteen läpi. Tässä korostuu keskittymisen ja oikean asenteen osuus. Murskausta ei ole hyvä harjoitella päivittäin, sillä keho joutuu siinä tarpeettoman suuren rasituksen alaiseksi. Kasvuikäisten murskausharjoittelussa pitää olla erityisen huolellinen ja painopiste on oltava ehdottomasti taitomurskauksessa, ei voimamurkauksessa.

 

 

PERUSTEKNIIKKA KOOSTUU MONESTA OSA-ALUEESTA

Seisonnat ja askeleet  LINKKI

Potkutekniikoita   LINKKI

Torjunnat   LINKKI

Lyönnit (suora linja)   LINKKI

Iskut (kiertävä liike)    LINKKI

Erikoistekniikoita   LINKKI

Taekwondo: Revolution of kicking -video

Grand Master Kang, on tehnyt hyvän videomateriaalin potkuista ja niiden harjoittelusta. 

1.OSA

2.OSA

Taekwondossa yhtenä kilpailumuotona on liikesarjat, eli Poomset. Alla esimerkkejä poomseista. Vyökokeissa myös tarvitaan poomsen osaaminen. Täällä Kukkiwon ohjeet poomseista (LINKKI).

 

VÄRIVYÖ POOMSET

Poomse 1: Taegeuk il jang  7. Kup

Poomse 2: Taegeuk i jang  6. Kup

Poomse 3: Taegeuk sam jang  5. Kup

Poomse 4: Taegeuk sa jang  4. Kup 

Poomse 5: Taegeuk oh jang  3. Kup

Poomse 6: Taegeuk yuk jang  2. Kup

Poomse 7: Taegeuk chil jang  1. Kup

Poomse 8: Taegeuk pal jang  1. Dan / 1. Poom

 

MUSTAN VYÖN POOMSET

Poomse Koryo  2. Dan / 2. Poom

Poomse Keumgang  3. Dan / 3. Poom

Poomse Taebaek  4. Dan

Poomse Pyongwong  5. Dan

Poomse Sipjin  5. Dan

Poomse Jitae  6.  Dan

Poomse Chonkwon  7. Dan

Poomse Hansu  8. Dan

Poomse Ilyeo  9. Dan

 

2018 "UUDET" POOMSET

1. Poomsae Himchari (alle 18 -vuotiaille)

2. Poomsae Yamang (alle 18 -vuotiaille)

3. Poomsae Saebyeol (18-30 -vuotiaille)

4. Poomsae Nareusya (18-30 -vuotiaille)

5. Poomsae Bigak (18.30 -vuotiaille)

6. Poomsae Eoullim (30-40 -vuotiaille

7. Poomsae Saeara (30-40 -vuotiaille)

8. Poomsae Hansol (50-60 -vuotiaille)

9. Poomsae Narae (50-60 -vuotiaille)

10. Poomsae Onnuri (50-60 - vuotiaille)

 

Linkit ovat Youtubeen