Hallitus

2021 MUDO RY HALLITUS ( mudo.hallitus@gmail.com )

  • Vesa Suomalainen, puheenjohtaja, puhelin +358 50 5533790, 
  • Jari Seppälä, varapuheenjohtaja, puhelin +358 45 77509510,
  • Pasi Ahonen, rahaston hoitaja, puhelin +358 40 7578553,
  • Antti Salo, hallituksen sihteeri, puhelin +358 50 4837216,

HALLITUKSEN KOKOUKSET JA PÄÄTÖKSET
 

HALLITUKSEN KOKOUS
Maanantaina 21.12.2020, 

Paikalla: KOKO HALLITUS PAIKALLA
1) Vuoden 2021 hallituksen järjestäytyminen
  o Varapuheenjohtaja on Jari Seppälä,
  o Rahastoinhoitaja on Pasi Ahonen,
  o Hallituksenkokousten sihteeri Antti Salo,
2) 2021 Hallituksen kokoukset pidetään TEAMS kokouksina 
3) Kaikissa kokouksissa vakioagendaan:
  o Harjoituksiin osallistuneiden määrät
  o Uudet jäsenet hyväksyttäväksi
  o Tilitapahtumat vuoden alusta ko päivämäärään asti taulukossa riveittäin
  o Toimintasuunnitelman mukaiset asiat
  o Muut keskusteltavat ja päätettävät asiat
4) Haemme vuoden 2021 LohjaOpen kilpailuja
5) Valtakirjat seuran edustamiseen puheenjohtajalle ja seuran pankkiasioiden hoitamiseksi Pasille.

 
Seuraava HALLITUKSEN KOKOUS
Tiistaina 12.1.2021. 


ASIALISTA
1) Harjoitusten tilannekatsaus
2) Jäsenlistan hyväksyminen
3) Talousseuranta tulot ja menot sekä tilitapahtumat
4) Toimintasuunnitelman mukaiset asiat
5) Muut keskusteltavat ja päätettävät asiat