Siniset

4.kup SININEN VYÖ

> 6 kk edellisestä vyökokeesta. 
> 50 krt edellisen vyökokeen jälkeen
> 8 vuoden ikä suoritusvuonna
Ohjaajat kutsuvat vyökokeeseen kun sen aika on.

Seogi
Seisonnat

naranhi seogi
 

hartian levyinen seisonta

Maki
Torjunnat

han sonnal bituro bakat maki
olgul bakat maki
batangson an maki

veitsitorjunta ulospäin vastakkaisella vartalon liikkeellä
sisäranteen torjunta ulospäin yläkorkeudelle
kämmenpohjan torjunta sisäänpäin

Jirugi
Lyönnit
jecho jirugikoukkulyönti vartaloon

Chigi, chirugi
Iskut

agwison chirugi (/khaljebi)
kawisonkut chirugi

tartuntaisku kaulaan peukalon hakasella
isku silmiin etu- ja keskisormella

Chagi
Potkut

nakka chagi
ap miro chagi
tyo apchuk dollyo chagi

koukkupotku
työntöpotku eteenpäin
hyppykiertopotku päkiällä

4-suunnan potkut

ty kubi koduro maki, tubon yop chagi

takaseisonta, tuettu torjunta ulkoranteella, etujalka- takajalka potkut. Tupla sivupotku.

Askelotteluthan bon kyorugi 
se bon kyorugi 
yhden askelen ottelu (vapaavalintaisia)
kolmen askelen ottelu (vapaavalintaisia)

Tekniikat

 

Yksittäiset uudet tekniikat 6. poomsesta

Poomse

Taegeuk Oh jang

Taegeuk-sarjan viides liikesarja

Kyorugi
Ottelu

 

ottelu panssarit päällä

Itsepuolustus
hosinsul

 

vahingoittamisteho lyövää hyökkääjää vastaan

Kyokpa
Murskaus

yop chagi

sivupotku

Teoriakunnioitus, järjestysluvut
Il = ensimmäinen
Ii = toinen 
Sam = kolmas 
Sah = neljäs
Oh = viides
Yuk = kuudes 
Chil = seitsemäs 
Bal = kahdeksas 
Koo = yhdeksäs 
Sip = kymmenes

itsepuolustuksen lakiperusteet,
käytös,  myös provosoinnin teoria


 


3.kup TOISEN ASTEEN SININEN VYÖ

> 6 kk edellisestä vyökokeesta. 
> 50 krt edellisen vyökokeen jälkeen
Ohjaajat kutsuvat vyökokeeseen kun sen aika on.

Seogi
Seisonnat

bom seogi
moa seogi

tiikeriseisonta
seisonta jalat yhdessä

Maki
Torjunnat

sonnal are maki
are okkoro maki
olgul okkoro maki
kawi maki

tuettu veitsikäden alatorjunta
ristikkäistorjunta alas
ristikkäistorjunta ylös
saksitorjunta

Jirugi
Lyönnit
tujumok jecho jirugi
chi jirugi
kaksoiskoukku vartaloon
koukkulyönti leukaan

Chigi, chirugi
Iskut

myrup chigi
tungjumok bakat chigi

polvi-isku
isku nyrkinselkämyksellä ulospäin

Chagi
Potkut

pyojok an chagi
neryo chagi
neryo an chagi
neryo bakat chagi

kaaripotku kohdekäden kämmeneen
kirvespotku
kirvespotku sisäänpäin
kirvespotku ulospäin

4-suunnan potkut

ty kubi koduro maki, dollyo chagi + yop chagi

takaseisonta, tuettu torjunta etujalka- takajalka potkut. Kiertopotku + sivupotku.

Askelotteluthan bon kyorugi 
se bon kyorugi 
yhden askelen ottelu (vapaavalintaisia)
kolmen askelen ottelu (vapaavalintaisia)

Tekniikat

 

Yksittäiset uudet tekniikat 7. poomsesta

Poomse

Taegeuk Yuk jang

Taegeuk-sarjan kuudes liikesarja

Kyorugi
Ottelu

 

ottelu panssarit päällä

Itsepuolustus
hosinsul

 

vahingoittamisteho potkivaa vastustajaa vastaan, puolus-tautuminen maassa maaten päällä olevaa vastustajaa vastaan

Kyokpa
Murskaus

chigi

Isku

Teoria

mielen ja kehon puhtaus
vaatimattomuus

 


 

PROVOSOINNIN TEORIA
Puhu aina rauhallisesti,

  • vältä tilanteita,
  • poistu paikalta,
  • älä jää "tuleen makaamaa".

Oma käytös ratkaisee paljon.

ITSEPUOLUSTUKSEN LAKIPERUSTEET
Rikosoikeuden pääperiaatteiden mukaisesti rikoksen tehnyttä henkilöä on rangaistava. Jos teko kuitenkin katsotaan oikeutetuksi itsepuolustukseksi, ei sitä lain mukaan pidetä rangaistavana, vaan rikoksentekijä vapautetaan rangaistusvastuusta.

- Esimerkiksi henkeä ja terveyttä vahingoittavat teot on rikoslaissa kielletty rangaistuksen uhalla. Tekoa pidetään kuitenkin rangaistavana vain silloin, kun tekijä katsotaan lain mukaan syylliseksi. Kun henkilö esimerkiksi aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tilaan lyömällä tätä nyrkillä kasvoihin, on henkilö tuomittava pahoinpitelystä. Henkilön on myös täytynyt aiheuttaa seuraus tahallaan.

- Joissain tilanteissa soveltuvat kuitenkin niin sanotut vastuuvapausperusteet. Näiden perusteiden mukaan rikoksentekijää ei voida pitää syyllisenä rikokseen, jos hänen katsotaan toimineen tietyn, hyväksyttävän, motiivin pohjalta. Oikeutettu itsepuolustus, jota laissa kutsutaan hätävarjeluksi, on tällainen vastuuvapausperuste.

- Lain mukaan niin sanottu hätävarjelu on kyseessä, kun joku tekee tarpeellisen puolustusteon aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi. Puolustusteon tarpeellisuutta ja oikeellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilökohtaiset ominaisuudet sekä tilanteen muut olosuhteet. Tekoa on myös pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, jotta hätävarjeluun vastuuvapausperusteena voidaan vedota. Jos henkilö on siis esimerkiksi lyönyt toista nyrkillä kasvoihin torjuakseen toisen hyökkäyksen itseään kohtaan, voidaan tekoa pitää hätävarjeluna, eikä henkilöä tuomita pahoinpitelystä rangaistavaksi.

- Jos teko kuitenkin ilmeisesti ylittää puolustettavana pidetyn teon, voidaan siitä tuomita rikoslain mukaan esimerkiksi pahoinpitelystä säädetyllä tavalla. Jos henkilö siis ei ole ainoastaan lyönyt toista nyrkillä kasvoihin, vaan alkanut potkia tätä, kun toinen on jo menettänyt tajuntansa ja makaa maassa, voidaan teon katsoa ylittäneen puolustettavana pidetyn rajan. Jos puolustuksessa on ylitetty niin sanotun hätävarjelun rajat, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin.

Jokainen tapahtuma käydään yksilöllisesti läpi, joten etukäteen vaikea tarkkaa rajaa määritellä sille, milloin voi käyttää voimakeinoja toista henkilöä kohtaan itsepuolustustarkoituksessa. Jos osaan hyvin Taekwondoa, on silloin sinulla myös ymmärrys tekniikoiden käytöstä ja siten se katsotaan usein henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi. Voidaan tulkita että kamppailulajin harrastajan olisi tullut ymmärtää esimerkiksi iskun voima ja sen aiheuttaman vahingon riski.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

5. Poomsae - Teageuk Oh Jang.
Viides liikesarja.
Osataan sinisen vyön vyökokeessa.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

6. Poomsae - Teageuk Yuk Jang.
Kuudes liikesarja.
Tästä tekniikoita sinisen vyön kokeessa.
Osataan toisen asteen sinisen vyön vyökokeessa.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

7. Poomsae
Teageuk Chil Jang.
Seitsemäs liikesarja.
Tästä tekniikoita toisen asteen sinisen vyön kokeessa.
Osataan punaisen vyön vyökokeessa.